παρακαλεῖτε

παρακαλεῖτε
παρακαλέω
call to
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres opt act 2nd pl
παρακαλέω
call to
pres ind act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
fut ind act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres opt act 2nd pl
παρακαλέω
call to
pres ind act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”